Un Tingladu no és del tot Tingladu sense Miquel del Roig. Tornarem a ballar la farola i els seus medleys impossibles!